Informácie

OZNAM

V súvislosti s epidemiologickou situáciou pre pandémiu COVID -19 pacientov na vyšetrenie objednávame e-mailom poprípade skúsiť telefonicky! Callcentrum nemáme, treba počítať aj s tým že nebudeme mať čas dvíhať telefón.

Ďakujeme , že ste zodpovední!

Všetky informácie ohľadom pandémie COVID 19 nájdete na www.korona.gov.sk.

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba KHH-MED, s.r.o.

Spoločnosť KHH-MED, s.r.o. vykonáva samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oprávnenia Úradu verejného zdravotníctva SR vydaného pod číslom OPPL/513/2019 zo dňa 2.1.2019.

Kontakt

Dotazník PZS

Kontakt

KHH-MED, s.r.o.

MUDr. Katarína Hindická Hilmerová

Teslova 20/33
821 02 Bratislava
V priestoroch Medicínskeho centra
poschodie: 1.
Tel.: 0918 019 469

eMail

Zdravotné poisťovne

Dňa od 20.6.2024 do 5.7.2024, MUDr. Hindická Hilmerová NEORDINUJE

zastupujúci poskytovateľ:

pondelok, utorok, štvrtok v čase 8:00-11:00

streda v čase 12:00-15:00

- zastupuje MUDr. Kokavcová Andrea

MEDI-KO Ružinov, s.r.o., Ružinovská 10, Poliklinika Ružinov
3.poschodie, č. dverí 340

V piatok 28.6.2024 zastupuje LC med s.r.o. MUDr. Tothova Katarina, Uršulínska 436/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto

POZOR! Počas našej neprítomnosti emailová schránka nebude sledovaná, vybavené budú maily DORUČENÉ od 8:00 dňa 8.7.2024

Pre predpis liekov je potrebné si priniesť aktuálny zoznam požadovaných liekov.

UPOZORNENIE – Na predpis preskripčne obmedzených liekov potrebujete platné odporúčania od príslušných špecialistov, ktoré predložíte zastupujúcemu lekárovi.

Ďakujeme za pochopenie

MUDr. Hindická Hilmerová