Informácie

OZNAM

V súvislosti s epidemiologickou situáciou pre pandémiu COVID -19 pacientov na vyšetrenie objednávame e-mailom poprípade skúsiť telefonicky! Callcentrum nemáme, treba počítať aj s tým že nebudeme mať čas dvíhať telefón.

Ďakujeme , že ste zodpovední!

Všetky informácie ohľadom pandémie COVID 19 nájdete na www.korona.gov.sk.

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba KHH-MED, s.r.o.

Spoločnosť KHH-MED, s.r.o. vykonáva samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oprávnenia Úradu verejného zdravotníctva SR vydaného pod číslom OPPL/513/2019 zo dňa 2.1.2019.

Kontakt

Dotazník PZS

Kontakt

KHH-MED, s.r.o.

MUDr. Katarína Hindická Hilmerová

Teslova 20/33
821 02 Bratislava
V priestoroch Medicínskeho centra
poschodie: 1.
Tel.: 0918 019 469

eMail

Zdravotné poisťovne

Dňa od 2.1.2023  do 8.1.2023 MUDr. Hindická Hilmerová neordinuje

pondelok, utorok, štvrtok v čase 8:00-11:00

streda v čase 12:00-15:00

- zastupuje MUDr. Kokavcová Andrea

MEDI-KO Ružinov, s.r.o., Ružinovská 10, Poliklinika Ružinov
3.poschodie, č. dverí 340

Pred každou návštevou je nutné VOPRED ZATELEFONOVAŤ a dohodnúť sa na čase vyšetrenia na t.č. 02/48279486, t.č. 0907 864 362