Kontakt

Všeobecná ambulancia pre dospelých

KHH-MED, s.r.o.

MUDr. Katarína Hindická Hilmerová

Teslova 20/33
821 02 Bratislava
V priestoroch Medicínskeho centra
poschodie: 1.
Tel.: 0918 019 469
ambulancia@khh.doctor