Objednajte si recept

Objednajte si e-recept online

Pre zvýšenie Vášho pohodlia a krátenie doby čakania, sme Vám pripravili možnosť objednať si lieky online.

Zadajte požiadavku na predpis liekov, ktoré trvalo užívate, po overení a kontrole údajov Vám pripravíme recept(y). UPOZORNENIE – Na predpis preskripčne obmedzených liekov potrebujete platné odporúčania od príslušných špecialistov.