Preventívna prehliadka

Dotazník pred preventívnou prehliadkou

rokov, denne
rodičia, súrodenci, deti, starý rodičia prekonali alebo sa lieča na niektoré z uvedených ochorení?
prekonali ste alebo sa liečite na niektoré z uvedených ochorení?
rok a dôvod
rok a nález
Akú?

Rozsah preventívnej prehliadky určuje zákon 577/2004 o  rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.