COVID-19

Inštrukcie ohľadom infekcie, ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2:

Odkaz na UVZSR COVID-19

Doporučujeme všetkým pacientom, aby sa vyhli v tomto období návšteve u všeobecného lekára v prípade, ak sa nejedná o bezodkladný stav.

Preventívne vyšetrenia a plánované vyšetrenia sú dočasne pozastavené.

Na základe rozhodnutia  ÚVZSR sa nariaďuje všetkým osobám, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby kontaktovali svojho všeobecného lekára za účelom karanténnych opatrení!

Títo pacienti nesmú navštíviť lekára a ani prísť do čakárne!

Kontaktujete nás telefonicky 0918019469, najlepšie po 10:00 hod., alebo mailom na ambulancia@khh.doctor

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 Vám zodpovedia na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

POZOR !!!!

Od 16.3.2020 do odvolania – zmena organizácie práce v ambulancii.

Akútne stavy, vrátane respiračných infektov vyšetrujeme denne od 8-10 hod.

Kontroly PN od 10-11 hod.

Pred každou návštevou je nutné VOPRED ZATELEFONOVAŤ a dohodnúť sa na čase vyšetrenia, prípadne na inom možnom riešení v rámci predchádzania možnej infekcie, prekonzultujeme daný problém a navrhneme riešenie.

V prípade, že Vám nezdvíhame, alebo je obsadené, je to preto, že pracujeme, volajte prosím opakovane.

Dvere čakárne budú uzamknuté, objednaní pacienti môžu zvoniť pred čakárňou  prípadne  telefonovať na číslo 0918019469.

Predpis liekov – prosím objednávať cez našu stránku OBJEDNAJTE SI RECEPT, neobsadzujte nám prosím telefón za účelom objednania liekov!

A pamätajte, Vážení pacienti, nedodržiavaním ochranných opatrení ohrozujete seba, svoje okolie, ale aj nás. Ak ochorieme my, bude ambulancia zatvorená!