Dotazník PZS

Názov, umiestnenie, poznámka
Rizikový faktor, Kategória rizika, Počet zamestnancov, Poznámka